Standardni kursevi srpskog jezika za strance – preko cele godine

Ime projekta
"Standardni kurs srpskog jezika".

Mesto održavanja projekta
Beograd, Srbija (saznajte više o Beogradu).
Program je takođe dostupan on-line (učite srpski on-lajn preko Skajpa).

Vreme održavanja projekta
Projekat se održava tokom cele godine. Može trajati 10-40 nedelja, zavisno od želje polaznika. Pogledajte kalendar da biste saznali termine kurseva.

Nivoi znanja
Na Standardnom kursu mogu učestvovati svi nivoi znanja, od apsolutnih početnika do najnaprednijih studenata.

Standardni kurs srpskog jezika
Standardni kurs srpskog jezika je namenjen osobama koje duže borave u Srbiji i koje mogu posvetiti najmanje 60min. dva puta nedeljno učenju srpskog u učionici i 2х45min. kod kuće. Učešćem na Standardnom kursu srpskog jezika stičete nove, usavršavate svoje postojeće jezičke sposobnosti i osposobljavate se za kulturno snalaženje u srpskoj sredini. Na osnovu klasifikacionog testa polaznici se dele u radne grupe sa sličnim jezičkim sposobnostima. Postoji 6 grupa: početna 1, početna 2, srednja 1, srednja 2, napredna i grupa za maternji jezik. Svaka grupa ima odgovarajući program, lektore i radi odvojeno. Akcenat se stavlja na komunikativne sposobnosti polaznika. Teorijski, tj. sistemski aspekt jezika predstavlja se adekvatno potrebama svakog nivoa. Predavanja počinju svakog radnog dana.

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

Cena
Za 10 nedelja, koliko traje najkraći Standardni kurs srpskog jezika, imate 20, 40, 60, 80 ili 100 intenzivnih časova srpskog jezika.

Datumi 2x60 min. nedeljno dodatna lekcija
(60 min.)
2020.
septembar
7.9.2020.
oktobar
5.10.2020.
novembar
2.11.2020.


2021.
februar
1.2.2021.
mart
1.3.2021.
april
1.4.2021.


10 nedelja
220 € (grupa) / 330 € (1:1)


10 nedelja
90 € (grupa) / 150 € (1:1)


Svi studenti će dobiti potvrdu o studijama na osnovu koje mogu aplicirati za studentsku vizu. Ukoliko imate problema sa izračunavanjem cene svog kursa, molimo da stupite u kontakt sa organizatorima.

Prijavljivanje
Želim da učestvujem u Standardnom kursu srpskog jezika.

Važne informacije

Cene i datumi održavanja kursevaPrijavljivanje na kurseve i letnje školePutovanje u Srbiju i vodič kroz BeogradVize
Kviz "Srbomer" Galerija Za Donatore